nasza oferta

Place Zabaw - Urządzenia
Place Zabaw - Bujaki
Gry edukacyjne

zobacz również Publikacje

Aktualności

Czerwiec 2018

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Dzieciak, z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Śliczna 4.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych:

a) rozporządzenia nr 1303/2013;

b) rozporządzenia nr 1304/2013;

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

d) spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217)
e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Dziecik, z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Śliczna 4.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy;

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Maj 2014

email: biuro@agencjadzieciak.com

biuro@agencjadzieciak.com

Produkty z Błękitnym Aniołem

hahnkunststoffe.pl

Polecamy tworzywo z recyklingu imitujace drewno z gwarancja 15 lat.

Styczeń 2013

Urzadzenia z tworzywa PE

Urzadznia zabaowe z tworzya PE, urzadzenia kołyszace na spręzynie.

Szeroki wybór elementów placów zabaw z Włoch.
www.holzhof.pl
+48 601893970

Tworzywo imitujace drewno

Architektura ogrodowa i miejska z tworzywa.

Materiał z 15-to letnią gwarancją: palisada, deski, belki, kwietniki, ławki, pomosty, piaskownice, ogrodzenia i inne.

Marynistyczne

Urzadzenia z elemetami marynistycznymi.

Urządzenia zabawowe nawiązujące do tematyki marynistycznej, ale również do zabaw w wodzie, znakomicie pasujące do przedszkoli, osiedli i gmin nadmorskich.

Linearia

liny, kratownice, pajęczyny. piramidy linowe

POLECAMY ELEMENTY SPRAWNOSCIOWO - ZABAWOWE Z LIN BARWNYCH, ZBROJONYCH. ELENETY DO WSPINACZKI, CWICZEN I ZABAW.
Z lin czarujemy wszystko ...

Kiwaki

kiwaki - bujaki - sprężynowce

kiwaki - zabawki bujane na sprężynie, nowe wzory, nowe - proste rozwiązania. Urządzenie kołyszące. Wandaloodporne.
Stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Ceny export od 800 złdane kontaktowe

tel: +48 601 893 970
fax: +48 (91) 483 56 26
e-mail: placezabaw@hotmail.com

strona główna | aktualności | place zabaw | bujaki | publikacje | wasze opinie